sídlo :
  Stre
ďanská 5, 955 01 Topoľčany
  obchodná kancelária :
  Námestie Ľudovíta Štúra 9, 957 04 Bánovce n/Bebr.

  konatelia :
  Alexander Bolech
  tel. + 421 905 505 605
  email :bolech@abltrade.sk
 
bolech@abltrade.sk

  Martin Vöröš
  tel. + 421 905 505 705
  email :voros@abltrade.sk
 
voros@abltrade.sk

  asistentka :
  Adriána Bolechová
  tel. + 421 905 505 805
  email :info@abltrade.sk
  info@abltrade.sk

  registrácia spoločnosti :

  okresný registrový súd Nitra
  oddiel Sro
Vložka číslo:  20654/N
  Slovenská Republika

 

naša ponuka

referencie

o nás


                     
           Spolo
čnosť ABL Trade s.r.o vznikla roku 2007. Na začiatku svojej činnosti sa
           zameriavala na stavbu rodinných domov na slovenskom trhu.

            Na základe skúsenosti a kvality sa nám podarilo presadiť aj v zahraničí a tohto času
           deväťdesiat percent našej práce sústreďujeme v Belgicku, kde realizujeme výstavbu
           rodinných domov typu KLINKER.


           Jadrom nášho úspechu je vysoká profesionalita, schopnos
ť realizovať požiadavky
           zákazníkov v dohodnutých termínoch a kvalite. Predmetom činnosti našej spoločnosti
           je realizácia všetkých typov stavieb: bytových, občianských, polyfunkčných a
           priemyselných. Používame moderné technológie, reagujeme a prispôsobujeme sa
           najnovším požiadavkám stavebného trhu. Pracujeme s vlastnými pracovníkmi ako aj v
          
           rámci kooperácie, formou subdodávok.

           Náš cieľ je ponúknuť zákazníkovi najvhodnejšie riešenie, ktoré vyhovuje jeho
           podmienkam a
zabezpečí kvalitný výsledok.